Regulamin

Warunki rezerwacji i płatności
1. Warunkiem rezerwacji pobytu jest przedpłata w wysokości 30% całego pobytu do 7 dni (lub w terminie wyznaczonym przez recepcję) od daty otrzymania złożenia rezerwacji lub otrzymania potwierdzenia rezerwacyjnego.
 
2. Resztę należności należy uregulować na recepcji w dniu przyjazdu.
 
3. Przedpłaty w wysokości 30% całego pobytu prosimy kierować na konto, po potwierdzeniu rezerwacji. W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko osoby rezerwującej pobyt lub imię i nazwisko osoby, dla której rezerwowany jest pobyt, nr rezerwacji, termin od do.
 
4. Rezerwacji można dokonać telefonicznie, faksem, mailem lub wypełnić formularz na stronie www.zomecek.pl. Dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych tylko i wyłącznie w celach marketingowych przez Tatrzański Zomecek zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 
5. Po dokonaniu rezerwacji otrzymają Państwo numer rezerwacji, na który prosimy się zawsze powołać przy dokonywaniu jakichkolwiek zmian.
 
6. Rezerwację dokonuje się na osobę i ewentualnie firmę, która będzie dokonywać płatności.
 
7. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu uzgodnionej opłaty rezerwacyjnej (przedpłaty) za pobyt na konto właściciela obiektu. Jednocześnie wpłata opłaty rezerwacyjnej (przedpłaty) i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji.
a. Nie wpłacenie opłaty rezerwacyjnej (przedpłaty) w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
b. Płatności należy dokonać do 7 dni od dnia wykonania rezerwacji lub, w terminie uzgodnionym z recepcją w formie pisemnej(fax/e-mail).
c. Opłata rezerwacyjna (przedpłata) jest bezzwrotna, chyba że rezygnacja z rezerwacji następuje najpóźniej 21 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu – w takiej sytuacji zwrotowi podlega 100% wpłaconej kwoty.
 
8. Doba rozpoczyna się o godz. 14.00 w dniu przyjazdu i kończy się o godz. 10.00 w dniu wyjazdu.
   

1999-2023 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms